fredag 30 mars 2012

Mer hjärta och hjärna i politiken

Om drygt ett år börjar många positionera sig inför valet 2014. Jag kommer då att företräda en politik som står upp för värden som solidaritet, demokrati, ickevåld, frihet, ansvar och som ser idéerna som viktigare än karriär. Jag kommer att varna mina vänner för att kryssa för kandidater, som likt presidentvalskandidater i USA åker runt och säger sådant som man vill höra just på den platsen.
Det behövs hjärta och hjärna i politiken.Det kan också uttryckas med orden känsla och förnuft. Folkpartiets slogan från mitten av åttiotalet sammanfattar den socialliberala ideologin. Man skrev då: ”Det behövs inlevelse i människors vardag, förståelse för enskildas drivkrafter och känsla för dem som har det besvärligt. Men det behövs också kunskap om fakta och samband, förmåga att se problem och möjlighet att visa eftertänksamhet och förnuft.”
Skicka en kommentar