torsdag 29 mars 2012

 Den svenska regeringen satsar miljardbelopp på vapenforskning. Tyvärr saknas liknande satsningar för att fördjupa kunskaperna om icke-våld och det fredliga tillståndet i världen. Det krävs även ett engagemang för att använda icke-våld som metod vid konfliktlösnin
Hållbar utveckling måste handla om, förutom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, även fredlig hållbarhet.
Främjandet av fred och mänskliga rättigheter kommer att utgöra en hörnpelare för Sveriges framtida säkerhetspolitik. Därför krävs kraftfulla satsningar på den typ av forskning som bedrivs vid Institutionen för fred- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet. Fredsforskning är ett ämne vid, bland andra, Uppsala universitet.Men vad jag förstår är det fortfarande svårt att finansiera en omfattande forskning.
Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf, Göran Hägglund! Förklara för mig varför vapenforskningen är så prioriterad jämförd med fredsforskningen
Skicka en kommentar