tisdag 4 juni 2013

Det värsta på fyra miljoner år

Vilka skräms av rapporter om det ökade hotet mot vår planet? Vilket budskap går media ut med? Nu måste vi bli bättre på att sprida kunskap. Jag möter fortfarande människor, som inte känner sig engagerade i denna ödesfråga. Det är nog överdrifter. Man sticker huvudet i sanden.
"Koldioxid når rekordnivå
För första gången på fyra miljoner år är koldioxidhalten i atmosfären över 400 miljondelar (PPM). – Alarmerande, säger klimatexperten Pär Holmgren. Bevisen är entydiga – det är den kraftiga ökningen av koldioxidutsläpp från förbränning av kol, olja och naturgas som orsakar denna ökning, säger Pieter Tans, forskare på NOAA. Situationen visar betydelsen av att satsa på förnybara energislag."
Skicka en kommentar