fredag 2 september 2016

4500 kronor, grova pengar

Jag hör till gruppen politiker. Numera har uppdragen liten omfattning.Likväl hör jag till en grupp, som av många anses tjäna grova pengar. Allting är relativt.
Jag har ett nämnduppdrag. Jag går på tjugo sammanträden på ett år. Jag läser handlingar uppskattningsvis trettio timmar och bollar förslag via mail ca tjugo timmar
Ersättningen för detta handlar om brutto högst sex tusen kronor, efter skatt fyra tusen fem hundra kronor. Grova pengar? Kanske det, men jag försäkrar att vore det för de grova pengarna skulle jag göra någonting annat
Skicka en kommentar