tisdag 6 september 2016

Ordföljd

Jag borde upphöra med att reagera på vad jag uppfattar som språkliga felaktigheter. Men jag frigör mig inte från undringar över hur förändringar, och enligt egen uppfattning försämringar, uppstår. Varför i all sin dar är det nu regel att använda ordet vart i betydelsen var? Varför är det inte bra att kunna skilja på läge och riktning?
Lika förundrad är jag över viss ordföljd. I dag läser jag: "Sten Heckschers utredning har bland annat haft i uppgift att granska hur ansvarsfördelningen såg ut mellan Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset,,,," Utredningen har bland annat haft i uppgift... Jag tror dock man menar att uredningen har haft i uppgift att bland annat granska
Jag läser på annan plats: "Det är tyvärr lätt att rada upp skandaler och missförhållanden som tystats ned och som först kommit i dagen efter att media granskat det hela" Här menas säkert: ...som tystats ned och kommit i dagen först efter att media granskat det hela.

I meningar med "varken...eller" och "vare sig...eller" är det sällan korrekt.
Ett exempel: "I de nuvarande planerna för X har majoriteten varken tänkt tillräckligt på barnen eller företagarna." Det finns två sätt att skriva denna mening korrekt på. I de nuvarande planerna för X har majoriteten tänkt tillräckligt på varken barnen eller företagarna. I de nuvarande planerna för X har majoriteten varken tänkt tillräckligt på barnen eller tänkt tillräckligt på företagarna. I den, enligt min mening, felaktiga meningen står egentligen: I de nuvarande planerna för X har majoriteten inte tänkt tillräckligt på barnen och har majoriteten inte företagen.
 Skicka en kommentar