lördag 3 september 2016

Vägen mot en fredligare värld

"Slutsatsen är NATO" hävdar ledaren i dagens UNT. Hur kan man dra den slutsatsen av nyss presenterad NATO-utredning. Jo. det kan man om man likt tidningen utgår från delar av utredningen. Ett svenskt NATO-medlemskap skulle säkerheten i Östersjöområdet. Ledaren glömde peka på andra konstateranden, såsom att upprustningen i Östersjöområdet skulle öka.
Debatten lär ta fart nu. Ledaren får mig att tänka: aldrig får jag läsa i en ledare om vilken roll Sverige skulle kunna spela som fredsskapande kraft och vilken betydelse en sådan roll skulle ha för hotbilder. Men bara vapen, NATO och rustning för krig. Jag tror inte det är vägen mot en fredligare värld
Skicka en kommentar