onsdag 5 april 2017

DAGENS NYHET 5 april: Löfvén om friskolor

Löfvén höjer tonen mot religiösa friskolor. 
Det är inte religiösa friskolor, som är problemet, det är friskolorna. Avvikelser från skollagstiftningen kan finnas i även andra. 

Kommunerna har ansvaret för driften av flertalet skolor. Staten har ansvaret att genom lagar och förordningar tillse att alla barn och elever får en utbildning, som är likvärdig, är av god kvalitet och ges i en trygg miljö. Skollagen är omfattande och antalet förordningar är stort.
Vid sidan av det kommunala skolsystemet finns friskolesystemet. Mer än var tionde grundskoleelev och cirka var fjärde gymnasieelev går i en fristående skola. Antalet fristående gymnasieskolor är något mindre än antalet kommunala. För att starta en friskola måste huvudmannen ansöka hos Statens skolinspektion om att få starta skolan. Om skolan uppfyller bestämmelserna och godkänns av Skolinspektionen erhåller den bidrag från elevernas hemkommuner. Kommunernas inflytande är här starkt begränsat.

Det framstår som uppenbart att staten har misslyckats, trots många lagar och förordningar att fullgöra sina uppgifter att, till exempel, skapa likvärdighet. Att likvärdighetsproblemet används som argument för att överföra driftansvaret från kommunerna till staten framstår då som ologiskt. (Krav på likvärdighet finns för även andra sektorer. Med detta argument borde även, till exempel, äldreboenden och förskoleverksamheten förstatligas.)
Problem finns också i att kommunerna inte har hela ansvaret för skolplaneringen. Friskoleetablering borde vara en del i kommunernas skolplanering.

Friskolesystemet är feltänkt. Kommunerna har ansvaret för skolan, men inte helt. Det måste vara upp till varje kommun att avgöra huruvida någon annan än kommunen själv ska bedriva skolverksamhet. Bra med alternativ, men inte till vilket pris som helst.Inga kommentarer: