fredag 7 april 2017

Gupp i stället för poliser


Allt finare gator, allt fler hinder i gatorna. Vilka signaler skickar kommun och stat till sina medborgare med att tillskapa trafikhinder? Man anlägger hinder för att vi inte följer trafikreglerna. Men är det inte en polissak att vi bryter mot regler? Jo, självklart är det så. Men Polisen hinner inte bevaka. Alltså, gupp och andra hinder får ersätta poliser. Alltså, samhället bryr sig inte om regelbrott, vilket är allvarlig signal till oss medborgare


Uppsala kommun

Trafikhinder på Vaksalagatan ska öka trafiksäkerheten

Uppsala kommun - 2017-04-06 12:15 CEST

Busskuddarna på Luthagsleden är uppskattade. Nu byggs fler på Vaksalagatan och Norbyvägen. Foto: Ingrid Lembke von Schéele.

Inom ramen för trafiksäkerhetsarbetet bygger Uppsala kommun busskuddar, en form av trafikhinder på Vaksalagatan. Det är längs sträckan mellan Väderkvarnsgatan och Gränby centrum som sju övergångsställen får busskuddar. Under bygget är ett körfält i varje riktning avstängt. Arbetet beräknas vara klart under våren.
Kommunen bygger mittrefuger och farthinder, så kallade busskuddar, för att ytterligare öka trafiksäkerheten. I samband med det ska alla övergångsställen på sträckan anpassas för personer med funktionsnedsättning.
– Syftet är att förbättra säkerheten, skapa en bättre trafikmiljö, minska utsläppen och sänka bullernivån, säger Michael Eriksson, avdelningschef gata, park, natur.
Ombyggnaden görs inom ramen för trafiksäkerhetsarbetet, Nollvisionen. I fokusgruppen för ombyggnaden har polis, ambulans, räddningstjänst, Upplands Lokaltrafik (UL) och handikapporganisationer varit med. I maj ska även Norbyvägen få busskuddar, men där är skälet främst det nya linjenätet för buss som Region Uppsala inför i augusti.
– Det blir en viss påverkan på framkomligheten i samband med bygget, men det blir bra när det är klart. Vi vet att det har varit lyckat och uppskattat med busskuddarna på Luthagsleden. Där har boende hört av sig och tackat oss för att det har blivit säkrare och att buller och avgaser har minskat, säger Michael Eriksson.

Inga kommentarer: