lördag 1 april 2017

DAGENS NYHET 1 april: Sverige och EU

Sverige betalar mest av alla medlemsländer i avgift till EU, per capita. Är det illa eller är det okej? Svaret beror i hög grad på hur man ser på värdet av samarbetet inom EU.
Läser i dag att Sverige bör ta en ledarroll nu i samband med Brexit. Javisst. Men en ledare måste ha ett budskap. Ska det vara att fortsätta att bli en medlemmarna överordnad organisation? Ska det vara att bli en militärorganisation, som delvis ersätter NATO? Eller ska det vara att bli den freds- och miljöorganisation, som grundarna av organisationen avsåg.
Men, finns en motsättning mellan militärorganisation och fredsorganisation? Jo, jag anser det. Vapenuppbyggnad och provokation tjänar inte ett fredssyfte. Sverige måste ta tydligt avstånd från att EU ska ägna sig åt uppbyggnad av en gemensam militär organisation. Vad hot och vapenskrammel behöver är inte nya hot utan samtal och diplomati.
Jag är rädd för att tal om gemensam militär organisation är orsakat av handfallenhet inför freds- och miljöfrågorna.
Nya signaler om vad EU ska göra riskerar, tror jag, att ytterligare försvaga människors tilltro till värdet av EU. Och det vore illa
Skicka en kommentar