söndag 2 april 2017

Riksda´n i veckan


logotyp: Sveriges riksdag
31 mars 2017

Riksdagen i veckan

Debatter & beslut

Olaglig hantering av handgranater får strängare straff

Tillgången till explosiva varor, som handgranater, har ökat i kriminella kretsar. Därför skärps straffen för dem som hanterar explosiva varor utan tillstånd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Kriminalvården bör prioritera arbetet mot våldsbejakande extremism

Regeringen bör se till att Kriminalvården skyndsamt följer upp den kartläggning myndigheten har gjort av metoder och arbetssätt som kan användas för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen vill se ökat valdeltagande bland utlandssvenskar

Valdeltagandet bland utlandssvenskar är lågt. Därför bör regeringen verka för ett ökat valdeltagande i den här gruppen. Det anser riksdagen som uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar

Den 30 mars hölls en aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar. Debatten begärdes av Sverigedemokraterna.

Utskotten & EU-nämnden

KU-utfrågningar om granskningsärenden

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Bland andra frågas sju ministrar ut, däribland statsminister Stefan Löfven (S).

Mer måste göras för att motverka oseriösa snabblån

Civilutskottet vill se fler åtgärder för att motverka oseriös utlåning till konsumenter på snabblånemarknaden. Utskottet anser också att regeringen bör se över reglerna vid köp av levande djur. Dessa två tillkännagivanden om konsumenträtt föreslår utskottet att riksdagen ska rikta till regeringen.

Brottsutsatta områden bör oftare kameraövervakas

Områden som är särskilt utsatta för allvarlig brottslighet bör i större utsträckning kunna kameraövervakas. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta. Det är ett av tre tillkännagivanden som utskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Justitieutskottet föreslår tillkännagivanden om livstidsstraff och sexualbrott

Livstidsstraffet för mord borde användas i betydligt större utsträckning och lagen kring kränkande fotografering bör ses över. Det är två av åtta tillkännagivanden, uppmaningar, som justitieutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Åkerinäringens konkurrenskraft bör stärkas

Det behövs en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta en sådan utredning. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Internationellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Armenien

Den 2 april är det parlamentsval i Armenien. Fem svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Utsatta grupper i fokus för globalt parlamentarikermöte i Dhaka

Den 1-5 april leder talman Urban Ahlin en delegation med sex riksdagsledamöter till Interparlamentariska unionens (IPU) årliga vårsession i Dhaka, Bangladesh. På dagordningen för sessionen står ökat samarbete för politisk, ekonomisk och social rättvisa.

USA i fokus under Nordiska rådets temasession i riksdagen

Nordiska rådet håller temasession i Stockholm den 3-4 april med fokus på Nordens relation till USA och dess nya administration. Den 4 april hålls en debatt om "Norden och USA - nya förutsättningar".

Öppet hus

Riksdagen höll öppet hus

Lördagen den 25 mars arrangerade riksdagen Öppet hus 2017. Under dagen fick besökarna möjlighet att uppleva Riksdagshuset från insidan och träffa talmannen, ledamöter, partier och utskott.

Talmannen

Maritima frågor på dagordningen vid besök i Västra Götaland

Talman Urban Ahlin besökte den 27 mars Västra Götalands läns västra valkrets tillsammans med riksdagsledamöter från länet.
Skicka en kommentar