lördag 8 maj 2010

Ett landstingsråd räcker

Pengarna som ska gå till sjukvården räcker inte och människorna får inte den vård de behöver. Detta konstateras år efter år men inget synligt händer annat än att man organiserar om med hopp om att det ska bli bättre, vilket tyvärr sällan händer. Den politiska styrningen är nästan obefintlig konstateras i seriös forskning.
I vårt landsting ser man över organisationen med jämna mellanrum utan att någon märkbar förändring sker.
Vad är då felet? Jo, man förmår inte tydliggöra vad politisk styrning är. De förändringar som krävs är mycket radikala. Kanske är det så att man inte behöver fler politiska organ än landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse. Och man behöver definitivt inte nio landstingsråd utan ett, tillika ordförande i landstingsstyrelsen. Men nu är han väl ute och cyklar, tänker någon. Jo, med dagens politiker, som saknar politikerutbildning är det nog orealistiskt. Och även med morgondagens, om morgondagen kommer redan efter årets val.
Lösningen i dag handlar snarare om fler politiska organ med uppgift att ansvara för olika verksamheter och vars huvuduppgift ska vara att följa upp de mål, som landstingets regering, landstingsstyrelsen formulerat. Snart får vi dock ta del av ett förslag, som syftar till endast att bevara ett stort antal heltidspolitiker och skapa plattformar för dessa. Någon förändring av styrningen kommer vi tyvärr inte att få se.

Inga kommentarer: