fredag 19 juni 2015

Debattartikel full av språkliga grodor

Läser en debattartikel i en gårdagens tidning tidning. Om skribenten själv råkar ha genomgått lång utbildning, men med dåliga kunskaper i svenska språket, borde vederbörande be någon korrekturläsa.
Ur artikeln:

*"....reser ner i syfte att delta i terroraktioner, ...."

Vad menas med ner? 

* "Den förra alliansregeringen hann dels ta fram en strategi mot terrorism, men anslog också resurser, dels skärptes lagen kring rekrytering och utbildning i syfte att begå allvarliga brott som terrorism."

Vilken röra. Olika tidsformer. Lagen skärptes i syfte att begå allvarliga brott som terrorism? Dels...dels felanvänt

"Den förra regeringen (eller Alliansregeringen) utarbetade en strategi mot terrorism och anslog medel (eller avdelade resurser) för bekämpning av terrorism. Den skärpte också lagen om sådan utbildning och rekrytering, som syftar till att begå allvarliga brott som terrorism."

* "...av olika skäl ännu inte används,..."

"...Av olika skäl ännu inte använts,   "

* "...kraftigt ökat..."

"...ökat kraftigt..."

* "...i riksdagen lagt initiativ..."

Man lägger inte initiativ, man tar initiativ

* "...ta fram lagförslag om deltagande i väpnad konflikt."

Det är väl lag mot deltagande i väpnad konflikt

* "...kommer fler förundersökningar mot misstänkta att öppnas."

En undersökning genomförs väl och inte öppnas

* " Risken är uppenbar för Säkerhetspolisens möjlighet att signalspana."

Obegriplig mening

* "Risken är också att lagen om terrorism för att stoppa resande eller kunna lagföra och straffa de som kommer tillbaka kommer att försenas..."

flera syftningsfel

Så praktmissen:

* "...flera förebyggande åtgärder måste övervägas för att förhindra att unga inte åker." 

Man ska väl rimligen förhindra att unga åker

* "Detta måste fungera bättre i dag,..."


Borde väl stå: ...bättre än i dag

* "...rest tillbaka till Sverige utan att samhället kan agera..."

Olika tidsformer "... rest utan att samhället kunnat agera..."

* Säkerhetspolisen måste redan vid misstanke, om det går att bevisa, bemyndigas.."

Men om det går att bevisa är det väl inte längre en misstanke

Inga kommentarer: