söndag 14 juni 2015

Ställer frågor tills jag får svar

Riksrevisionen tycker att regeringen inte styr sjukvården på ett bra sätt. Se nedan. En del politiker vill, trots detta, att staten ska ta över även driften av sjukvården

Vi har också kunnat läsa om brister i styrningen av skolan. En del politiker vill, trots detta, att staten ska ta över även driften av skolan.

Efter att jag kunnat konstatera att när frågor blir obehagliga svarar politiker med tystnad. 
Jag kommer dock att fortsätta att ställa frågor tills jag får svar

"Riksrevisionens granskning av överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården (SoU13)

Socialutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården. Riksrevisionen bedömer att regeringen har använt överenskommelser på ett sätt så att balansen mellan stat och landsting rubbats i styrningen av vården.
Regeringen tänker vidta åtgärder i linje med flera av Riksrevisionens rekommendationer. Bland annat har regeringen som ambition att minska antalet överenskommelser med landstingen och vara mer restriktiv med användandet av prestationsbaserade ersättningar till landstingen.
Socialutskottet ser positivt på regeringens åtgärder. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet."

Inga kommentarer: