fredag 26 juni 2015

Fyra personer med fyra punkter - om skolan
Fyra representanter för lärares fackliga organisationer beskriver i fyra punkter hur svensk skola ska bli bättre. Det som sägs behöver sägas, men hur svensk skola ska förändras i grunden är punkterna knappast svar på
De fyras synpunkter framstår som viktiga och nödvändiga. Dock dröjer sig hos mig ett par frågor kvar, frågor, som jag inte finner besvarade i artikeln.
Den första punkten handlar om statens ansvar. Staten har emellertid i dag det övergripande ansvaret för att skolan är likvärdig över landet. De omfattande lagarna och förordningarna på skolområdet är verktyg, som staten ska använda. Problemet synes vara att staten misslyckas med hanteringen av sina verktyg. Den viktiga frågan blir sålunda vad som ska göras för att staten ska lyckas med de uppgifter den i dag har.
Under punkt 4 pekas på problemet att politikerna begränsar professionens möjligheter att fullgöra sina uppgifter på vetenskaplig grund. Grundproblemet här synes vara villrådighet om vad politisk styrning innebär, nämligen att ange riktning och beskriva förutsättningar

Inga kommentarer: