söndag 12 augusti 2018

Klimatfrågan och fredsfrågan ödesfrågor

Lyssnade du på God Morgon Världen i dag? Om du gjorde det hörde du redaktören Carl Rudbeck uttala sig antingen med kunskapsbrist eller med kunskapsförakt. Det  spelar ingen roll vad vi i Sverige  gör för att minska klimatpåverkande utsläpp, sa han. De flesta börjar förstå att vi i vårt land lever ohållbart, men att vi genom omställning kan visa andra vägen. Jimmie Åkesson har några meningsfränder, men förhoppningsvis minskar dom i antal.
Åkesson raljerade i sitt sommartal på hemorten Sölvesborg i vår tids ödesfråga med att tala om populism i klimatfrågan. Må många nu börja förstå vad SD skulle kunns orsaka vårt land

En annan ödesfråga, som, i motsats till klimatfrågan, inget parti vill beröra, är fredsfrågan. Även här kan och bör Sverige gå före. Vi kan säga ja till ratificering av avtalet om kärnvapenförbud, vi kan markera fortsatt alliansfrihet och vi kan ta ledningen i ett fredsskapande arbete. Utan fred och utan stopp på klimatförändringarna ingen välfärd

Inga kommentarer: