lördag 9 september 2017

DAGENS REFLEKTION 9 september: Missvisande om kommunalråd

"Rickard Malmström och Linda Eskilsson kandiderar till att bli Miljöpartiets två kommunalråd i Uppsala efter valet 2018."
De två kandiderar till de två översta platserna på Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige. Vi väljare utser inte kommunalråd.
Det direkta valet, det vill säga val av valsedel och kryssning, sker på valdagen.  Sedan det fastställts vilka kandidater, som tar plats i fullmäktige sker i slutet av året indirekt val av representanter i nämnder liksom kommunalråd. Indirekt val innebär att valet görs av de av oss i kommunvalet valda till fullmäktige.
Fel 1. "Två kommunalråd". Det är ju inte givet på förhand att partiet får någon kommunalrådspost alls.
Fel 2: Antalet kommunalråd totalt i kommunen bestäms inte förrän efter valet. (Att varje parti representerat i fullmäktige ska tilldelas kommunalrådspost är ett påhitt på senare tid. Kan på goda grunder kritiseras)
Fel 3: Eventuell kommunalrådspost för Miljöpartiet går inte med själklarhet till den, som står överst på listan. Partiet nominerar namn till nämnder och till kommunalråd. Annat namn än det översta på valsedeln i valet kan komma att nomineras och det är teoretiskt inte självklart att den nominerade väljs eftersom det är det nyvalda fullmäktige som beslutar.

Inga kommentarer: