tisdag 7 januari 2020

Språkpolisens ingripande 7 januaari

Ni, som är nya i Sverige, tidningar och TV är inga bra svenskalärare. Läs artiklar med vetskapen att mycket kan vara språkligt felaktigt.
Jag dyker ner i en artikel.
"...Arbetsmiljöverket ska göra en inspektion och förlägga Akademiska att vidta åtgärder..." Måste väl vara ett s.k. slarvfel. Ska ju stå förelägga.
I en annan artikel: "Något som bland annat visades under affären med..." Bland annat visades? Menas nog: Något, som visades under, bland annat, affären med...
I en annan artikel: "Men även om de oftast bara far hem till byarna över helgerna..." Bara far hem?
Menas nog: Men även om de oftast far hem bara under helgerna...
I samma artikel: "...ett projekt som drivits av bland annat Lunds Universitet..." Nog menas väl bland andra.
I kulturdelen: "...Uppsala kammarorkester kommit mycket längre främst på en aspekt." Inte på. I fråga om eller avseende

Inga kommentarer: