tisdag 4 februari 2020

Kan någon förklara vad partiledare vägrar förklara?

Varför vill ingen berätta? Jag kanske har missförstått. Nog har jag frågat snart hundra gånger.
I skollagen anges tydligt kravet på jämlik skola. I Hälso- och sjukvårdslagen anges tydligt kravet på jämlik sjukvård. Riksdagen har stiftat lagarna och har sålunda ansvar för att dessa efterlevs,

En utbredd uppfattning bland, även politiker, är att varken skolan eller sjukvården är jämlik. Staten har sålunda misslyckats. Lagarna är ord utan innebörd.

Samma politiker som talar om, därtill ganska ofta, den bristande jämlikheten, beroende på statligt misslyckande, säger att staten måste ta över även den dagliga driften av skolorna och sjukvården.

Jag har riktat mig till, bland andra, några av partiledarna med fråga om logiken i slusatsen. Ingen enda gång har jag fått svar. Kan någon av er, som läser detta inlägg förklara? 

Inga kommentarer: