torsdag 9 augusti 2012

Artikel förespråkar marknadsstyrd sjukvård?

Har vi råd med politikerstyrd sjukvård?, frågas i ett debattinlägg i dagens Upsala Nya Tidning. Det är nog första gången jag ser en artikel, som förespråkar marknadsstyrd sjukvård. Vem har då råd med sjukvård? Jo, endast de rikaste. Men kanske är det inte det skribenten menar. Artikeln är alltför svepande för att veta vad skribenten är ute efter. "Landstinget kan spara - dock inte på vården!", är ett exempel på en svepande formulering. Om inte på vården, på vad då? Kanske finns en del kostnader att reducera inom administrationen och ska om dom är möjliga genomföras. Dock är dom kostnadsminskningarna ingen lösning för finansiering av vården. Intressant med ett inlägg, som förespråkar ren privatisering av vården där patienten får betala hela kostnaden. Men vart vi, som då inte har råd att betala, ska vända oss framgår inte av artikeln. Men problem i styrningen av sjukvården finns förvisso. Landstingets politiska organisation är märklig. Man låtsas ha vad som benämns beställa - utföraorganisation, men man tillämpar den inte. Problemet är frånvaron av politisk styrning. Ansvaret för den dagliga driften åvilar i dag en politisk produktionsstyrelse. Under förutsättning att den beställande styrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förmår i avtal uttrycka vad som ska produceras bör den politiska Produktionsstyrelsen ersättas av en professionell styrelse.
Skicka en kommentar