onsdag 8 augusti 2012

Räcker det med att synas?

Hon pekar med hela handen. Hon ger intryck av handlingskraft. Hon har petat en generaldirektör, som inte visat tillräckligt gott ledarskap. "För näringsministern är skandalen en chans att visa ledarskap", skriver ledaren i Upsala Nya Tidning i dag. Om näringsministern nu städar upp hos sina myndigheter kan det höja hennes anseende och även Centerns, tror tidningen. Kanske det. Det är så här det är i politiken i dag. Politikens inriktning är underordnad. Annie Lööfs förslag till övriga alliansledare om ett nystartsmöte är ett utmärkt förslag. Ja, då tänker jag mig ett möte där man enas om att inte nödvändigtvis vara eniga. Ett möte där man enas om att det är viktigt, inte minst ur demokratisk synpunkt, att varje parti tydligt visar väljarna vilken syn man har på samhällsutvecklingen. Nu vill övriga ledare inte ha något nystartsmöte. Betyder det att man vill fortsätta att ha som huvudmål att behålla taburetterna? Annie Lööfs och Centerns möjligheter ligger i, inte den visserligen viktiga städningen på statliga verken, utan på att bli ensamma om att visa en från Moderaterna avvikande profil.
Skicka en kommentar