lördag 27 oktober 2012

Självklart nej till ett Allianspartiet

Åter har frågan om ännu närmare samgående mellan de fyra, så kallade, allianspartierna väckts. Upsala Nya Tidnings ledare gör en analys av konsekvenserna för för de olika partierna. Moderaterna skulle vinna på den konstruktion, som nu senast Maria Abrahamsson lanserat. Ett parti, men fyra olika listor. UNT visar hur Moderaterna skulle vinna på konstruktionen och övriga tre förlora. Vad jag saknar i analysen är ett resonemang kring konsekvenserna i form av flykt från "Allianspartiet" som en följd av endast det närmare samarbetet. Hur skulle jag och många socialliberaler med mig bete oss. Vi röstar på Folkpartiet för att förhoppningsvis få mer av socialliberal profil på politiken, även om den profilen just nu är otydlig. Kan vi hysa förhoppningar om att ett parti, Allianspartiet, ska få en socialliberal profil. Nej knappast. Vart ska vi ta vägen?
Skicka en kommentar