lördag 27 oktober 2012

Upp till bevis i enrgipolitiken

Nu krävs hårdsatsning på förnybara energikällor. Mycket tyder på att intresset för att bygga nya kärnkraftverk är litet. Främsta orsaken till litet intresse torde vara kostnaderna. Det är svårt att räkna hem en lönsamhet. Det är svårt med nuvarande subventioner. Om kärnkraftsbolagen, som vore självklart, ska ta kostnaderna för försäkringar fullt ut, blir nya verk inte möjliga. Energiministern har tydligt markerat att något annat än fullt ansvar inte är möjligt. Problemet är emellertid att regeringspartierna har olika syn på energipolitiken. Dock har man ju förklarat att man är eniga om att satsa på förnybara källor. Nu är det upp till bevis.
Skicka en kommentar