lördag 27 oktober 2012

Upphandlade vårdcentralverksamheter

Det är ibland svårt för oss medborgare att få en helhetsbild av en politisk fråga. Vi reagerar på det vi tror är den riktiga bilden. Och, vad ska vi annars göra. I dag aktualiseras åter frågan om försäljningen av tre vårdcentraler. Den bild jag får är att Carema tidigare vunnit upphandlingen av verksamheten vid dessa tre vårdcentraler och nu erbjuds köpa lokalerna för ett pris på totalt nio miljoner kronor. Enligt tidningsuppgift ska landstingsmajoriteten varit inne på att låta Carema överta lokalerna utan kostnad, men att den ändrat sig. Carema vann upphandlingen av verksamheten genom att lägga sig långt under vad lönsamhet motiverar. Kort efter driftstart för Carema höjde landstinget ersättningsnivån, vilken kom att gälla för även Carema. Det är två saker jag reagerar över. Priset på lokalerna kan inte få vara annat än marknadspriset. I tidningsartikel anges detta till snarare tjugo miljoner kronor än nio miljoner. Så kan det inte få vara. Den andra frågan: ersättningsnivån. Den gäller väl landstingsdrivna verksamheter. Vilken är vitsen med att upphandla om man sedan tillämpar landstingets ersättningssystem? Det här vill jag ha förklarat för mig innan jag kallar det skedda för en skandal. Men jag är rädd för att ordet måste komma att användas.
Skicka en kommentar