torsdag 10 oktober 2013

Få klagar på vindkraften

Man har kollat med samtliga kommuner i Danmark. Få klagar på vindkraften. Det finns 4500 landbaserade vindkraftverk i Danmark
Men några klagar ju och i Sverige förefaller det vara många. Kan det vara så att de klagande har andra intressen.? De flesta som i Danmark bor nära vindkraftverk är positiva. Det troliga är att det är likadant i Sverige. Kanske är det personer, som inte vill släppa tanken på ålderdomliga lösningar, såsom kärnkraft, som motsätter sig framtidslösningar

Skicka en kommentar