lördag 12 oktober 2013

Fredspriset är inte ett tråkigt pris

Jag gillar inte rubriken på ledaren. "Ett ganska tråkigt pris". Den ger mig en känsla av att man vill säga att priset inte är viktigt. Innehållet i ledaren är bättre.
Vi måste börja betrakta användning av våld som något oacceptabelt, i även konfliktlösningssammanhang. Bekämpning av användande av vissa vapen, såsom kemvapen och kärnvapen kan tyckas innebära att användning av andra vapen är acceptabel. Det lidande användning av kemvapen och kärnvapen orsakar är så oerhört att kampen för att sådana vapen helt avskaffas måste föras parallellt med kampen för avskaffande av all vapenanvändning människor emellan. Ledaren gör det intressanta och viktiga konstaterandet att andelen kvinnor, som fått fredspriset, är liten. I alla sammanhang måste strävan efter jämlikhet råda. När det gäller kampen för fred, en ödesfråga, måste insatserna vara helt avgörande. Beklagligt med obalans, men kan inte få vara en faktor vid korandet av pristagare.
Skicka en kommentar