lördag 12 oktober 2013

Växtvärk ökar antal hål i gatorna?

Förutom artiklar om fredspriset och fredspristagare stannade jag särskilt vid artikeln med rubriken "Det kan bli aktuellt med högre parkeringsavgifter". I texten ovanför bilden på ett kommunalråd står "....stans gator bara fixas när de är direkt farliga." Bara fixas? Vad annat än fixas? Kanske menas: "...stans gator fixas bara när de är direkt farliga."
Samma konstighet finner jag i svaret på första frågan till kommunalrådet. "...men gatu- och samhällsmiljönämndens budget har bara ökat med några få procent." Har budgeten bara ökat? Kanske menas: ...med bara några få procent.
I svaret på andra frågan säger kommunalrådet, representant för den politiska ledningen, att man för en vansinnig politik.
Tredje frågan är märkligt formulerad. Ordet "vart" har allt mer kommit att användas i stället för "var".  Allt färre skiljer på läge och riktning. Och nu plötsligt ser jag det motsatta felet. "Men du sitter ju i kommunstyrelsen och är med och beslutar var pengarna ska gå" Här är fråga om riktning och plötsligt används ordet "var" som uttrycker läge. Utöver det språkliga i frågan kan sägas att den är adekvat.
Inga partier har föreslagit mer pengar till gatuunderhåll, säger kommunalrådet. "Vad tycker du själv?", undrar lournalisten. "Det tänker jag inte svara på nu", är svaret från kommunalrådet kort efter att han konstaterat vansinnig politik. Han beklagar sig vidare över att den nämnd där han är ordförande inte fått högre anslag. Men igen, han är en del av kommunens politiska ledning och ledamot av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Så till ett resonemang om bulor i gatorna. Jag har aldrig förstått varför man ska satsa stora belopp på att "knöla till" gator, som man satsat stora belopp på för att bli så fina som möjligt. Jo, jag vet att skälet är trafiksäkerhet. Alltså, vi gör fina vägar och gator, men eftersom vi bilförare inte tar vårt ansvar så måste vi försvåra framkomligheten på de fint iordninggjorda gatorna och vägarna. Förefaller det inte ologiskt. Överträdelser av trafikregler är väl en polisiär fråga.
Nej, man kan inte omprioritera mellan investeringsbudget och driftbudget, säger kommunalrådet. Det är klart man kan om man vill. Däremot är en krona i investeringsbudgeten inte nödvändigtvis en krona i driftbudgeten. Men förändra går. Det är ju hos politikerna makten ligger.
"Vad ska ni dra ner på?" är en fråga. "Jag tror att vi främst kommer att spara genom att dra ner på..." Främst kommer att spara? Kanske menas: Kommer att spara genom att, främst, dra ner på...
"Vilken fråga är känsligast?" Färdtjänsten f, för de brukar bli jättearga.
Skicka en kommentar