onsdag 14 februari 2018

Förbud eller Emotik

Vissa ställningstaganden i politiken har jag svårt att förstå. Hit hör vad jag uppfattar som ett oförstående inför problemen i skolan och även vissa problem i samhället i stort. Ordningsproblem angrips, om dom över huvud taget angrips, med förslag om lagstiftning mot enskilda symptom. Mobiltelefoner i klassrummen föreslår en del ska förbjudas i lag. Men är inte mobiltelefonanvändning i klassrummen bara ett symptom på något större, nämligen frånvaron av emotionell kunskap.
Undersökningar visar att med ökad emotionell träning ökar förmågan till kunskapsinlärning.
En rimlig slutsats borde vara att, i stället för lagstiftning i ett antal detaljfrågor, som har med  uppförande att göra, man satsar på att elever får emotionell träning så tidigt som möjligt, Ett skolämne, Emotik, borde bli obligatoriskt i skolan.
Vilket parti blir först

Inga kommentarer: