torsdag 15 februari 2018

Statlig oförmåga döljs åter med organisatoriskt grepp

Åter tecken på statlig oförmåga. Åter tecken på att initiativkraft är för politiker på nationell nivå lika med organisatorisk förändring.
Ansvaret för patientsäkerheten på nationell och statlig verksnivå åvilar Socialstyrelsen. Vi har haft en lagstiftning om patientsäkerheten i många år. Nu plötsligt ska man göra nå´t.
Min fråga är: Hur följer staten i dag upp lagstiftningen och hur utkräver man ansvar?
Det har inget med ny beslutsprocess för den högspecialiserade att göra.


logotyp: Sveriges riksdag
15 februari 2018

Aktuellt

 

Patientsäkerheten bör säkerställas i samband med ny beslutsprocess

Patientsäkerheten när det gäller akutsjukvården vid regionsjukhusen bör säkerställas i samband med att det införs en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården. Det tycker socialutskottet som vill att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att utse en myndighet som ska arbeta med det.
Idag är den högspecialiserade vården koncentrerad på nationell nivå genom systemet för rikssjukvård och genom regionala cancercentrum i samverkan. Regeringen har lämnat ett förslag till en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården som ersätter dagens modell. Förslaget innebär att all högspecialiserad vård ska organiseras från nationell nivå i ett samlat system. De olika områdena inom den högspecialiserade vården kommer att fördelas mellan de olika regionsjukhusen.
Utskottet välkomnar förslaget, men det finns en oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner.

Regeringen borde följa upp beslutsprocessen

Utskottet anser också att regeringen regelbundet borde följa upp hur den nya beslutsprocessen för den nationella högspecialiserade vården fungerar. Därmed föreslår utskottet att riksdagen riktar ännu ett tillkännagivande till regeringen om detta.
Förslaget om det första tillkännagivandet kommer från en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Förslaget om det andra tillkännagivandet kommer från två motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna och från Vänsterpartiet. Det finns inga reservationer mot tillkännagivandet

Inga kommentarer: