tisdag 6 februari 2018

Språkinlägg

Även en så bra dagstidning som UNT tar till sig språkliga tveksamheter.
I dagens tidning läser jag, bland annat:
"..men har nu börjat fått fäste..." I gårdagens skola skulle stått en bock i kanten och rättelse av "fått"
                                                    till "få"
"Preparatet får bara skrivas ut av läkare" Får bara skrivas ut? Ska nog stå: Preparatet får skrivas ut av
                                                                  bara läkare
"Samma dos av Fentanyl som används
vid missbruk av de flesta andra opioider
är tillräckligt för..."                                   Tillräcklig!

"...som bland annat innehåller
restriktionsområden..."                             ...som innehåller bland annat...!

"Kyrkoherden ringde polisen för att
anmäla både ett inbrott i sin bostad
samt två..."                                                Uttrycket lyder både...och

Inga kommentarer: