torsdag 7 juni 2018

Kommunala självstyret i fara

Går ni omkring och tror att kommunerna har ansvaret för skolorna och landstingen/regionerna för sjukvården tror ni väldigt fel. Staten bestämmer nämligen att den som vill starta en skola ska få göra det under vissa förutsättningar. Ungefär samma gäller beträffande vårdcentraler. Varför denna ordning? Jo, staten anser att det finns risk för att kommuner och landsting/regioner fattar fel beslut.

Allianspartierna vill gå ännu längre. Man vill att kommunerna ska prövas i fråga om välfärdstjänster.

Kommunala självstyret är på väg att upphävas. Det vi socialliberaler benämner närdemokrati intresserar inte partierna. När politiker nu i valrörelsen lägger huvudet på sned och kanske rentav säger sig vilja lyssna och ta till sig, var skeptisk. Det kan ha med karriärdrivkraften att göra.

Vilken är min syn? Återkommer till den i morgon

Inga kommentarer: