tisdag 5 juni 2018

Fortfarande endast fyra svarVarför svarar ni inte, politiker?


Det sägs och skrivs då och då att politiker är intresserade av att föra dialog med oss väljare.
Jag ville för en tid sedan göra en informationsinsats i för många svenskar viktiga frågor. Jag valde att skicka nedanstående fem frågor till tjugotre riksdagskandidater i höstens val.

1. Kan Sverige spela en större roll i framtiden i ett fredsskapande arbete?
Om ja, på vilket sätt?
2. Anser du att inrättande av Fredsministrar kan bidra till att stärka det fredsskapande arbetet?
3. Tycker Du att Sverige ska ansöka om medlemskap i NATO?
4. Anser du att Sverige ska ratificera FN-konventionen om kärnvapenförbud?
5. Finns, enligt din mening, ett militärt hot mot Sverige i dag?
Jag har fått svar från Niclas Malmberg (MP), Catarina Deremar (C) och Lina Nordquist (L).

Kan det vara så att dialogen ska föras helt på politikernas villkor? Sociala medier stimulerar till en sådan hållning. Därför är direktkontakten från oss medborgare med politiker så viktig att utveckla.

Inga kommentarer: