måndag 11 juni 2018

Om jag var där


Den utmärkta tidningen NU hade i senaste numret med denna lilla artikel skriven av mig

Om jag hade varit där

Riksdagsledamöter erbjuds medlemskap i Riksdagens veteranförening när man lämnar sitt ledamotskap. I samband med årsmöte inbjuds ledamöterna till sammankomst partivis, varvid tillfälle ges att träffa partiledaren och även andra partiföreträdare. Tidningen Nu innehöll i senaste numret ett trevligt bildreportage från årets träff.
Jag avstår ogärna från att delta. Mötet mellan exledamöter med perspektiv och erfarenheter är stimulerande. Uppskattat är också möjligheten att till partiledningen få uttrycka både beröm och kritik.
Vid årets träff hindrade tyvärr ett virus mig från att delta. Och jag, som, hade flera frågor att ställa; frågor, som jag, i samtal med människor jag möter, noterar stort intresse för.

Jag skulle vilja fråga partiledningen om den kommer att i valrörelsen tala om nödvändigheten av att för undanröjandet av bristerna i välfärden ta tillvara kunskap och erfarenhet och engagera några av många välkända och väl kända Liberala seniorer. Jag tycker att det räcker inte med att Barbro Westerholm talar om årsrika.

Jag skulle vilja fråga partiledningen om den avser att, utöver det utmärkta utspelet nyligen om vår gemensamma omsorg om de pensionärer, som har lägst pension, göra ytterligare socialliberala markeringar. Kanske skulle jag få en motfråga om vad jag då avser.
Jo, jag undrar, till exempel, om partiledningen instämmer i uppfattningen att det socialliberala uppdraget omfattar även gemensam omsorg om kommande generationer . Liberalerna har ett framtidsinriktat miljöprogram. Planeras insatser för att göra det känt? Hur vill partiledningen beskriva sin politik för solidaritet med människor i andra länder?

Och, jag undrar också över, då fredsfrågorna saknas på den socialliberala agendan, kan få höra partiledningen citera Hans Blix? Kan vi få höra partiledningen tala om att svensk säkerhetspolitik måste handla om att Sverige kan ta ledningen i ett arbete för fredsskapande, det vill säga, förbereda för fred i stället för att rusta för krig?

Jag skulle avsluta frågandet med att säga: för övrigt anser jag att alliansbildning före val är odemokratisk

Harald Nordlund

tidigare riksdagsledamot Uppsala län

Inga kommentarer: