torsdag 28 november 2019

Myndighetsflyttar


Myndighetsflyttar leder till dränering av kompetens och att man under en period inte kan utföra sitt uppdrag.”, är ett vanligt argument. Ibland anses att myndighetsflyttar används enbart som arbetsmarknadsåtgärd och att man ger budskapet att myndigheterna inte är så viktiga.

Uppfattningen att det är endast om en myndighet får kvarbli i Stockholm, som man kan behålla eller återskapa kompetens, finns knappast stöd för.

Vad jag emellertid finner vara en inkonsekvens är att man samtidigt som man hävdar att myndighetsflyttar leder till dränering av kompetens och att man under en period inte kan utföra sitt uppdrag, pläderar starkt för att staten ska få ansvaret för även den dagliga driften av landets skolor. I en tid när svensk skola kämpar för att förbättra sina resultat skulle organisatoriska förändringar vara förödande. Till det kommer att staten misslyckats med sin styrande uppgift. Att då ge den även driftansvaret framstår som ologiskt.

Betydelsen för människor i glesare bygder av känslan att ”man bryr sig” nämns sällan. Förstatliganden och centraliseringar urholkar demokratin. Utvärdera effekterna av utflyttning av myndigheter och stärk kommunala självstyret i stället för att myndigheter måste vara förlagda till Stockholm.

Inga kommentarer: