torsdag 26 mars 2020

Både...men också

Uttrycket både...och har nu av många ändrats till både...men också

Inga kommentarer: