torsdag 26 mars 2020

Riksda´n 26 mars


Beslut i korthet

 

Riksdagsbeslut 26 mars

Tidsbegränsad möjlighet till anstånd med inbetalning av vissa skatter (FiU53)
Nej till motioner om företag, kapital och fastigheter (SkU21)
Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU23)

Tidsbegränsad möjlighet till anstånd med inbetalning av vissa skatter (FiU53) 

Riksdagen sa ja till ändringar i statens budget för 2020 med anledning av coronaviruset. Ändringarna innebär en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av vissa skatter och avgifter. Ändringarna syftar till att snabbt dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag i följderna av spridningen av coronaviruset.
Riksdagen godkände även en ändrad beräkning av statens inkomster för 2020. Förslaget om anstånd med inbetalning av vissa skatter och avgifter innebär att statens inkomster beräknas minska med 27 miljarder kronor 2020. För 2021 beräknas i stället inkomsterna öka med motsvarande belopp.
Ändringarna börjar gälla den 30 mars 2020.

Nej till motioner om företag, kapital och fastigheter (SkU21) 

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i frågorna eller att utredningar och beredningar pågår.
Motionerna handlar exempelvis om företagande och investeringar, skogskonton och skatteregler för ideell sektor.

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU23) 

Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag om mervärdesskatt, även kallad moms, i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar bland annat om ändrade momsskattesatser och ändrade regler om undantag i momsfrågor. Anledningarna till att riksdagen sa nej till de olika förslagen är bland annat att det saknas ekonomiskt utrymme eller att utredningar redan pågår på området

Inga kommentarer: