INSÄNDARE Försvarsmakten fortsätter att planera för Aurora 20, som är en militärövning med deltagande av åtta länder, varav ett är Sverige. 
Övningen är planerad att äga rum under tiden 11 maj till 4 juni. Kostnaden för Sverige har beräknats till 580 miljoner kronor. 17800 svenska soldater, plus 1600 administratörer, är involverade. Totalt kommer cirka 20000 personer att delta.
En förhoppning är emellertid att övningen, på grund av rådande situation beträffande coronavirusets spridning och härjningar, skjuts upp eller inte genomförs. Senast 6 april ska övningsledningen ta ställning. Man har sagt sig ska ta ställning till ett av alternativen: genomföra som planerat, genomföra i begränsad omfattning och flytta övningen i tid. 
Behoven av resurser till, i stort sett, alla samhällssektorer är nu oändliga. I detta läge övervägs inte alternativet att ställa in svenskt deltagande i övningen.
Inget annat kan ses som rimligt än att använda de ekonomiska och personella resurserna som avdelats för Aurora 20 till att rädda svenska liv och svensk ekonomi.
I insändare 20 mars skrev Kim Nylander bland annat: ”Ett omedelbart avslut av Auroraverksamheten kan lösgöra nödvändiga medel och passa nu samtidigt på att underteckna avtalet om förbud mot kärnvapen, skapa ett nationellt fredsdepartement och inför förbud mot vapenexport.” Jag kan bara instämma