måndag 18 maj 2020

Mail till Fredrick Federley

Bästa Fredrick,

Jag kontaktar dig för att du är med i PECH-kommittén. Jag vet att ni träffas i veckan för att diskutera den nya fiskeriregleringen.

Supertrålare förstör det marina livet i Östersjön. Fåglar, fiskar, sälar och andra djur faller offer för att trålarna får dammsuga havet.

Ni har ett stort ansvar att adressera och agera på supertrålarnas skada på det marina livet. Ni har också ett ansvar att se till att skydda haven och sjölivet.

Jag vill uppmärksamma dig på artikel 50 vilken kommer tillåta övervakningskameror på fartyg som, fritt översatt, "identifieras som en hög risk för bristande efterlevnad med landningsskyldigheten". Och fråga dig om ditt stöd för de föreslagna ändringarna som kommer förbättra regleringen av större fiskefartyg som just nu lyckas undvika granskning, tillsyn och ansvar.

Som medlem i PECH-kommitén har du ett stort ansvar och möjlighet att stoppa förödelsen som lämnas efter supertrålarna. För ett rikt marint liv, fiskesamfund, transparens och demokrati.

Här är även en länk till en undersökning som visar på fördelarna med övervakningskameror på större fiskefartyg. För att kunna reglera dem bättre och för en större transperens:

https://skiftet.org/app/uploads/2020/05/Supertrawlers-Note-for-Uplift-2019.pdf

Inga kommentarer: