måndag 18 maj 2020

Hörs ju tydligt

Hur och varför uppstår egendomligheter i språket? Jagtaren artikeel i dagens tidning, nästan på måfå.
Artikeln handlar om enny bangolfbana.
"Så småningom ska det även finnas 18europabanor..." Även finnas? Bör väl lyda: Så småningom ska det finnas även 18 europabanor...
"...Allmänna arvsfonden mende vill bara ge pengar specifikt till..." Vill bara ge pengar? Bör väl lyda: Allmänna arvsfonden vill ge pengar bara specifikt till...
"...Ryner, som både är klubbchef i UBGK  och en av landets..." Börväl lyda:...som är både klubbchef och...

Det hörs ju tydligt.

För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden låter förfärligt

Inga kommentarer: