torsdag 10 september 2020

Dagens språkpåpekande

 Dagens språkpåpekande hämtar jag från en debattartikel, skriven av lärare.

"...att undervisningen inte kan smittsäkras, varken för personal eller elever." 

Två fel: Varken eller ska vara: vare sig... eller. Varken för personal eller elever ska vara: varken för personal eller för elever, eller: för varkenpersonal eller elever.

"...nu har det också blivit en hälsofara (syftandes på klassrum och stora klasser). De i.st.f. det.

"Pandemin gjorde att hela samhällets organisation ställdes på sin spets." Nja, samhällets organisation kanske inte ställdes på sin spets, men väl frågan om samhällets organisation.

"...hos både rektorer, lärare, föräldrar och elever." Både uttrycker två alternativ. Både platsar inte här.

"...för att skapa en coronasäker miljö så gått det går,..." Gått ska vara gott.

"...överfulla klasser i för små klassrum..." Bättre med överfulla klasser i stora klassrum? 

"...och skapar den skola i toppklass de påstår att vi har." Ska politikerna skapa något som de redan anser att man har?

Ur nyhetsartikel:

"...efetrsom att.." Räcker med eftersom


För övrigt anser jag att de nya ö- och ä-ljuden har förstört språket
Inga kommentarer: