söndag 13 september 2020

Om politisk styrning

 

Politiker! Varför styr ni inte?
 
NY
Politiker! Varför styr ni inte?Ni håller ju i rattenHarald Nordlund
                              Förlag: Books on Demand  
                                        Beställ: bod.se/bookshop

Inga kommentarer: