måndag 14 september 2020

Politiker svarar inte

 Många politikdr hävdar att sociala medier är viktiga för åsiktsutbyte med medborgarna.

Otaliga är de twitterinlägg jag gjort, riktade till politiker. Dock aldrig ett svar. Är mina synpunkter besvärliga? Alltnog, tolkar jag tystnade som nonchalans


Inga kommentarer: