måndag 17 september 2012

Staten bör ta ansvar för ryckighet i skolplaneringen

Hur höll vallöftena? frågar Upsala Nya Tidning i dag. Det handlar om Alliansens i Uppsala kommun löften för innevarande mandatperiod. Mycket kan sägas, men en tanke är att man åstadkommit en hel del redan efter halva tiden.
En annan tanke handlar om den dubbla styrningen av skolan, en fråga, som för övrigt, tas upp i en onyanserad insändare i dag. Staten styr delvis genom rätten att starta friskola. Kommunen kan i praktiken sällan förhindra start av friskola. Samtidigt har man ansvar för skolverksamheten. Visst bidrar denna ordning till ryckighet i planeringen. Friskolorna borde utgöra en del av kommunens planering och upphandlas på samma sätt som, till exempel boenden på äldrepolitikens område. Men kommunen har ju bara att finna sig i att staten beslutar över huvudet på den. Vad den kan göra är att kräva staten på ansvarstagande för de problem, som den varit med och orsakat
Skicka en kommentar