onsdag 30 december 2015

Stor intervju med kommunstyrelsens ordförande

I går kunde vi i Upsala Nya Tidning läsa en stort uppslagen intervju med kommunstyrelsens i Uppsala kommun ordförande. Rubriken i UNT: "Vi har inte gjort något vägval, ännu"
Jag började läsningen med stort intresse. Efteråt tänkte jag: var jag disträ? Vad var det jag läste? Jag läser en gång till.
Fråga: Varför är det kris iUppsalas ekonomi?
Svar: dåliga ekonomiska resultat, kraftiga investeringar

Fråga: Vad innebär det? Kommer ni att kunna göra nödvändiga investeringar?
Svar: Vi kommer att ta en ordentlig diskussion

Fråga: Vilka områden är viktigast att prioritera?
Svar: Det kan jag inte svara på i dag

Fråga: Men du måste väl ha en allmän uppfattning om vilka områden som ni värnar
Svar: Det är klart jag har. Men vi har inte gjort något vägval.

Fråga: Innebär det att ni kan komma att höja skatten?
Svar:Någon diskussion om fler höjningar finns inte

Fråga: Hur mycket kommer det att ge? (Bidrag från staten)
Svar: Det vet jag inte i dag

Fråga: Kommer ni att klara utbyggnaden av förskolor och skolor i alla nya bostadsområden?
Svar: Vi kommer att se över helheten. När det gäller skolan har vi redan satt in tuffa åtgärder.Fråga: Ni har ett överskottsmål på två procent. När klarar ni det?
Svar: Inte nästa år. Målet är: under en planperiod

Fråga: Ett förslag som SKL lägger fram för att stärka ekonomin är att höja kommunens överskottsmål
           mer än två procent. Hur ser du på det?
Svar: Det blir svårt

Fråga: Uppsala kommuns kostnader för just skola och omsorg ligger betydligt högre än jämförbara kommuner (borde stå kommuners) och har gjort det länge. Hur mycket ska skola och omsorg spara?
Svar: Det är viktigt att analysera.När det gäller skolan har vi redan satt in tuffa åtgärder.

Fråga: Oppositionen anser att ni har brutit en trend där kostnaderna för kommunen var på väg ned, efter valet har de stigit igen? (Är ju ingen fråga. Antar att journalisten frågade varför kostnaderna har stigit)
Svar: Vi fick ta över en ekonomi utan färdiga förslag och ett resultat på minus 165 miljoner kronor

Fråga: Var det rätt köpa marken (antar att UNT menar "..att köpa marken) av landstinget i Ulleråker för två miljarder kronor. Det är ju en del av dagens lånekris?
Svar: Inget svar på frågan

Fråga: Är det vettigt att investera en halv miljard i en ny fotbollsarena på Studenternas i det läget?
Svar: Den frågan har vi diskuterat. Vi måste kunna investera i alla delar av samhället. Tolkar svaret som ett ja.

Fråga: Hur går det med satsningen på spårvägar om ni inte kan låna mer pengar?
Svar: Ambitionen är att åstadkomma spårväg. men det går inte utan statligt stöd. Vi måste fundera på vad som ska göras

Fråga: Det går att få in pengar genom att sälja tillgångar. Är det något ni planerar?
Svar: Vi har pratat om frågan, men det finns inga färdiga diskussioner

Det kan finnas invändningar mot den här typen av sammanfattningar i form av att hela svaren inte redovisats. Dock hävdar jag att det som inte finns med här inte är något svar på frågan

Inga kommentarer: