onsdag 16 december 2015

Koldioxidskatt och energiskatt kräver kompensation

Intressant

KI föreslår kraftigt höjd koldioxidskatt

Kraftigt höjd koldioxidskatt och energiskatt på diesel. Men i så fall behövs kompensation för hushåll i glesbygd. Det ser Konjunkturinstitutet, KI, som några av grundbultarna för att en kostnadseffektiv omställning om ambitiösa klimatmål ska uppnås. 

Inga kommentarer: