tisdag 29 december 2015

Uppsala kommn upphandlar förarutbildning


Ideologin har åter fått vika för verkligheten. Uppsala kommun, som har en rödgrön majoritet, ska upphandla anläggningsförarutbildning. Men tänk om utbildningsanordnaren går och gör en vinst

Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Kommunen vill upphandla anläggningsförarutbildning

Uppsala kommun - 2015-12-17 10:16 CET
Utbildningsnämnden beslutade den 16 december att genomföra en upphandling av inriktningen anläggningsfordon inom bygg- och anläggningsprogrammet. Syftet är att erbjuda gymnasieelever fler valmöjligheter och att försörja arbetsmarknaden med viktig kompetens. Utbildningen förväntas erbjudas vid Jälla.
Den 22 april i år fattade utbildningsnämnden beslut om åtgärder för att nå ekonomi i balans inom den kommunala gymnasieskolan. En följd av beslutet var att inriktningen anläggningsfordon på bygg- och anlaggningsprogrammet lades, ner eftersom den kräver dyra investeringar i framförallt maskiner. Antagningen till läsåret 2015/2016 stoppades.
Kommunens fortsatta utvärdering har visat att det finns exempel på andra kommuner som upphandlat inriktningen anläggningsfordon. Den enskilda utbildningsanordnaren har då stått för de inriktningsspecifika delarna i utbildningen och de dyra maskinerna. Kommunen har stått för övriga gymnasieämnen som kan läsas tillsammans med elever på andra program.
–Jag ser vår upphandling som ett nytt sätt att försöka hitta lösningar utifrån våra ekonomiska ramar, säger Erik Ojala, chef kommunal gymnasieskola om dagens förslag till beslut.
Dagens starka byggkonjunktur ökar möjligheten för dem med rätt utbildning att få arbete efter avslutade studier. Enligt arbetsförmedlingens prognoserhar anläggningsmaskinförare goda möjligheter till jobb de närmaste åren, och i dagsläget erbjuder ingen annan huvudman inriktningen i Uppsala eller närområdet.
– Förhoppningen är att få till en win-win-situation där kommunen och den enskilda utbildningsanordnaren samverkar kring en utbildning som säkerställer framtida kompetens. Vi vill självklart kunna erbjuda utbildningar som eleverna efterfrågar och som ger goda utsikter på arbetsmarknaden, säger Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden.
Ambitionen är att elever ska kunna söka inriktningen till höstterminen 2017. I så fall får även elever på bygg- och anläggningsprogrammet möjlighet att söka inriktningen till år två, med start hösten 2016

Inga kommentarer: