torsdag 10 december 2015

Selimovic om klimatavtal

Selimovic (L), europaparlamentariker, vill att pengar ska vara ett styrmedel i klimatarbetet. Säkert viktigt det som Selimovic skriver i sitt pressmeddelande. Skulle dock vilja veta hur uppfattningen ges tillkänna i pågående klimatförhandlingar. Personalresurserna runt parlamentarikerna är stora och medger formulerande och utskick av pressmeddelanden. Detta är bra, enär insynen i politiska processen i EU är starkt begränsad. Jag efterlyser emellertid information om, till exempel, hur man drivit frågor och i vilken grad man vunnit gehör

"Selimovic (L): Finansiera inte länder som vägrar bindande klimatavtal


Inkorgen
×

Liberalerna A547904997@distribution.cision.com

09:15 (1 timme sedan)
till Liberala

Selimovic (L): Finansiera inte länder som vägrar bindande klimatavtal

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet
Igår kom nyheten att EU och 79 länder i Afrika, Karibien och Stilla havet har gått samman för ett ambitiöst och bindande avtal. Länderna är också överens om att klimatmålen måste vara långsiktiga och bygga på vetenskap. Avtalet ska ses över vart femte år och det måste vara möjligt att kontrollera att länderna lever upp till de nationella åtaganden som de gått med på.
- Denna signal, från dryga hundra länder, visar hur stor viljan är att verkligen uppnå ett seriöst avtal i Paris. Klimatavtalet måste vara bindande för att visa att detta är på allvar och minst lika viktigt är att det innehåller transparens så att det i efterhand går att kontrollera om ländernas klimatåtaganden uppfyllts, sa Jasenko Selimovic, europaparlamentariker (L), på plats i Paris för att delta i möten i anslutning till klimatmötet.  
- Finansieringen av klimatåtgärderna, dvs vem som ska bidra med finansiering och vem som ska få finansiering, är en av de stora stötestenarna i förhandlingarna. Jag anser att länder som inte vill ha ett bindande avtal inte ska kunna få finansiering för klimatåtgärder. Man kan inte först få pengar och sedan inte vilja förbinda sig att uppfylla det man har fått pengar för.
- Likaså måste alla länder som kan, bidra till finansieringen. Det ska inte vara frivilligt, som vissa länder kämpar för, avslutar Selimovic."

Inga kommentarer: