onsdag 2 maj 2018

Fyra av dagens nyheter

"Uppsala. ett föredöme", sa näringsminister Mikael Damberg i sitt första maj-tal i Uppsala.Han avsåg, i första hand, Kommunenens 89-punktsprogram för Gottsunda.
Ja programmet är lovande. Dock återstår förverkligandet. Offentliga sektorn präglas i hög grad av en tro att program, regler, planer och lagar ändrar verkligheten. Ofta saknas en plan, ja rent av saknas en tanke kring hur program, regler, planer och lagar ska få genomslag.

Läser också om den vanliga nedskräpningen i samband med valborgsfirandet. Jo, jag vet. Dessadagar är speciella. Men inte så speciella att vi ska tvingas acceptera den miljöförstöring nedskräpningen innebär och de kostnader skattebetalarna åsamkas genom svineriet. Något radikalt måste göras

Höjd pension med 600 kronor per månad är ett löfte från Socialdemokraterna, som dominerar medias rapportering från 1:a majtalen. "De som arbetat ett helt yrkesliv ska ha det bättre", sa Löfvén. Innebär detta att förälder, som inte yrkesarbetat och som i dag har en mycket låg pension inte får någon höjning alls?

Ryssland minskar sina försvarskostnader är en nyhet, som nådde mig i morse. Det mot Sverige stora hotet, Ryssland, som ett flertal politiker basunerar ut, kan trots minskade militärutgifter, utgöra ett hot, men i argumenteringen i svensk politik för ökade försvarskostnadet och medlemskap i kärnvapenorganisation nämns ökade ryska satsningar.

Inga kommentarer: