torsdag 3 maj 2018

Samtal ja, resultat nej


Nog finns sammanhang i vilka världen borde komma framåt i fredssträvandena. Dock tycks mycket handla om, visserligen, samtala, men samtalen stannar vid just dessa.


"Bekämpandet av terrorism stod högst på agendan för PA-UfM:s årliga session

Den 28-29 april deltog riksdagens delegation till den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) i den årliga församlingssessionen i Kairo, Egypten. Församlingen enades bland annat om att arbeta för att utveckla nationella strategier och förstärkt lagstiftning för att förebygga terrorism och extremism"

Inga kommentarer: