fredag 18 maj 2018

Tågkaoset - svag statlig styrning

Nerrivna kontaktledningar, gamla lok, snö på rälsen, försenade tåg. Detta en beskrivning av kaoset, som råder inom järnvägstrafiken.
Vem har ansvar för vad? Jo, staten genom Trafikverket har ansvar för järnvägarna. Trafikverket upplåter järnvägar till SJ AB och privata företag för trafik på angivna sträckor. Trafiken drivs på kommersiella villkor. Nästan. Undantag såsom SJ:s Norrlandstrafik subventionerar staten.

Om det råder kaos i fråga om ansvar och styrning är risken stor att kaos drabbar även trafiken. Om inte staten tar tag i den totala styrningen på ett nytt sätt kommer vi att få leva med tågkaos.
Tyvärr är det inte bara inom järnvägstrafiken, som staten misslyckas. Den klarar inte att tillämpa sina egna lagar på skol- och sjukvårdsområdena.
Begränsa statens inflytande. På järnvägsområdet kanske en lösning vore att ge regionala trafikhuvudmännen hela ansvaret. Men framför allt: befria staten från allt som har med daglig drift att göra. Bevara skolan och sjukvården från ökad inblandning 

Inga kommentarer: