onsdag 23 maj 2018

Inte heller tandvården klarar staten

Nya tillkortakommanden 
hos staten

Ojämlikheter och regionala skillnader i tandhälsa 
Två av tre vuxna i den svenska befolkningen besöker tandvården för att få en basundersökning utförd någon gång under en 3-årsperiod. Det finns dock stora regionala skillnader och även skillnader mellan individer med olika utbildningsbakgrund. En större andel av kvinnorna besöker tandvården jämfört med männen

Inga kommentarer: